Djelatnosti

Osnovna djelatnost ovog Društva je trgovina naftom i naftnim derivatima. Pored osnovne djelatnosti Društvo obavlja i druge sporedne djelatnosti koje značajno učestvuju u ukupnom prihodu Društva kao što su:

 • Prihodi od usluga tehničkog pregleda motornih vozila koje se obavljaju u 16 poslovnih jedinica u više gradova Republike Srpske;
 • Prihodi od špediterskih usluga posredovanja u spoljno-trgovinskom poslovanju kod carinskih organa koji se obavljaju u 5 poslovnih jedinica na više graničnih carinskih prelaza u Republici Srpskoj;
 • Prihodi od usluga prevoza robe u Drumskom saobraćaju koji se obavljaju sa 11 teretnih vozila nosivosti do 25 tona, od kojih 3 vozila služe isključivo za prevoz tečnih goriva.

Osnovna djelatnost se obavlja preko 5 poslovnih jedinica i to:

 • tri benzinske pumpe u Bijeljini, Zvorniku i Palama,
 • jednog terminala za tečna goriva u Višegradu,
 • jednog stovarišta građevinskog materijala u Bijeljini,
 • jednog magacina motornih ulja i auto guma u Bijeljini.

Djelatnost sektora tehničkih pregleda vozila je bila jedna od prvih djelatnosti u okviru preduzeća „BOBAR AUTOSEMBERIJA“ d.o.o. i nastala je otvaranjem stanice tehničkog pregleda u Bijeljini u ulici Filipa višnjića broj 211 krajem aprila 1991. godine. Kasnijim razvojem djelatnosti preduzeća, broj stanica tehničkog pregleda vozila se povećao na šesnaest, ali je danas trenutno aktivno dvanaest:

  • Bijeljina
  • Janja
  • Gradiška
  • Srbac
  • Laktaši
  • Trn
  • Kneževo
  • Doboj
  • Modriča
  • Sokolac
  • Pale (2 tehnička pregleda)

Osnovna djelatnost navedenih stanica tehničkog pregleda vozila je:

  1. Redovna kontrola tehničke ispravnosti drumskih vozila i priprema potrebne dokumentacije u svrhu registracije vozila;
  2. Vanredna kontrola tehničke ispravnosti vozila u sljedećim slučajevima:
   • na zahtjev službenog lica;
   • poslije saobraćajne nezgode;
   • nakon izvršene prepravke uređaja, koji su važni za bezbjednost saobraćaja i obavljenog sertifikovanja;
  3. Sertifikovanje vozila (atest), nakon izvršenih prepravki vozila bitnih za bezbjednost saobraćaja, radi utvrđivanja njihovih tehničkih karakteristika i usklađenosti sa odgovarajućim propisima;
  4. Homologacija pojedinačnog vozila (provjera usklađenosti karakteristika vozila sa odobrenim ECE direktivama i pravilnicima), radi njihovog uvoza.
  5. Komisiona prodaja polovnih vozila (prenos vlasništva).

Bobar špedicija je međunarodna i unutrašnja špedicija, nastala 1996. godine sa sijedištem u Bijeljini. Primarna dijelatnost kojom se naša kompanija bavi jeste međunarodni transport, špedicija i spoljna trgovina.

Pouzdan smo partner za sve evropske destinacije. Godišnje obradimo više hiljada pošiljaka i tona robe. Dugim nizom godina razvijamo se i integrišemo u okvire spoljno-trgovinskih dijelatnosti. Posjedujemo širok asortiman usluga koje nudimo svojim klijentima. Konstantno usavršavanje viještina i znanja, povećanje stručnog kadra, uz praćenje tržišnih promjena dovelo nas je do pozicije jedne od najboljih špedicija u regionu. Našim odnosom prema komitentima i stručnim znanjem, u mogućnosti smo realizovati sve poslove iz domena međunarodne špedicije, transporta, logistike, osiguranja i carinjenja robe, a naša nastojanja usmijerena su prema širenju palete usluga, te izgradnji i širenju naše nacionalne mreže.

Ostvarena je poslovna saradnja sa međunarodnim organizacijama širom svijeta, a koje posluju u okviru FIATA i IATA certifikata, kao i saradnja sa preduzećima, špediterskim kućama i organizacijama u regionu. Na ovaj način omogućeno nam uključivanje u moderne svetske tokove roba svih vrsta.